Domov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlogo za vpis otroka v vrtec in Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko dobite na spletni strani vrtca http://www.vrtec-velenje.si 

Vloge so lahko skenirane in opremljene s podpisom, v kolikor to ni mogoče, zadostuje navedba imena in priimka staršev ali skrbnikov.

K podpisu pogodbe vas bomo pozvali naknadno.

Potrebna dokazila iz 13. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje bodo starši priložili, če jih bo k temu pozval vrtec.

Dodatne informacije so vam na voljo na elektronskem naslovu vpis@vrtec-velenje.si in na telefonskih številkah: 041 313 031 – Mateja Lipičnik, 065 556 890 – Anja Knez. 

 

Velenje, 15.3.2020

Spoštovani starši.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 15. 3. 2020 izdalo okrožnico, s katero več ne dovoljuje nujnega varstva otrok.

Vrtec Velenje bo tako od ponedeljka, 16.3.2020, zaprt do preklica.

O vseh nadaljnjih novostih vas bomo sproti obveščali.