18. 4. 2019 smo na spletni strani ZRSZ objavili potrebo po posredovanju kandidatov na prosto delovno mesto –

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA. 

Število delavcev, ki jih želimo zaposliti: 3

 

OPIS DEL IN NALOG:

Pomoč vzgojitelju v skupini.

Zahtevana strokovna izobrazba:

15099 – Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno

143 – izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok

 

Trajanje zaposlitve: določen čas – 4 meseci

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

 

Zahtevano znanje jezikov: SLOVENSKI JEZIK

-razumevanje in govorjenje: tekoče

-pisanje: tekoče

 

ZRSZ je prosto delovno mesto objavil v prostorih Zavoda in na spletnih straneh.

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni

 

Vrsta prijave kandidatov: vloga po e–pošti

 

Kontaktna oseba:

Jana Blekač

jana.blekac@guest.arnes.si