Posadili smo hrast

V naši gozdni igralnici smo v jeseni našli želod in ga posadili v vrtcu. Z velikim zanimanjem smo celo zimo skrbeli zanj in opazovali, kako raste v našem naravoslovnem kotičku. Tako smo vzgojili mlad hrast, ki smo ga posadili nazaj v našo gozdno igralnico. Njegovo rast bomo spremljali še naprej.