Izdelovalnica igrač s starši in starimi starši

Prejšnji teden smo organizirali delavnice, na katere so bili vabljeni poleg otrok in staršev tudi njihovi stari starši. Najprej smo pokazali, katere ljudske pesmi in izštevanke smo se že naučili, nato nam je vzgojiteljica prebrala Koroško ljudsko pripovedko Mojca Pokrajculja, kateri smo z zanimanjem prisluhnili.  Nato smo se skupaj lotili izdelovanja igrač, takšne, kot so jih imeli naše babice in dedki. Včasih ni bilo dovolj denarja, da bi si lahko na vsakem koraku kupili igrače takšne in drugačne. Zato so bili babice in dedki zelo iznajdljivi in so si iz različnih naravnih materialov izdelali sami igrače. Veseli smo bili, da smo naše babice lahko odpeljali nazaj v njihovo otroštvo.