Prosto delovno mesto “Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja”

27. 9. 2019 smo na spletni strani ZRSZ objavili potrebo po posredovanju kandidatov na prosto delovno mesto – “Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja”.

 

OPIS DEL IN NALOG:

Pomoč vzgojitelju v oddelku.

 

Zahtevana strokovna izobrazba:

15099 – Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno.

143 – Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok.

 

Trajanje zaposlitve: določen čas – 6 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

 

Zahtevano znanje jezikov: SLOVENSKI JEZIK

-razumevanje in govorjenje: tekoče

-pisanje: tekoče

 

ZRSZ je prosto delovno mesto objavil v prostorih Zavoda in na spletnih straneh.

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni

 

Vrsta prijave kandidatov:  vloga po e–pošti (jana.blekac@guest.arnes.si)

                                   

 

Kontaktna oseba:

Jana Blekač

jana.blekac@guest.arnes.si