Igrali smo se z žogami

Igrali smo se z žogami takšnimi in drugačnimi: majhnimi, velikimi, za napihnit, s Hoppy žogami. Metali smo jih, jih kotalili, si jih podajali, jih ujemali, metali skozi koš, jih dajali v škatlo z različno velikimi odprtinami, se ulegali nanje, poskušali

Beri več

Medvedja šola

Ker se zavedamo pomena zgodnjega učenja besed v starosti 3-4 let (NTC učenje), smo se v naši »MEDVEDJI ŠOLI« preko zanimivih igralnih dejavnosti, z aktivnim sodelovanjem staršev, v osmih tednih uspešno naučili prepoznati, brati, zlogovati in črkovati štirideset novih besed.

Beri več

Naša gozdna igralnica

Ker smo se želeli umakniti mestnemu vrvežu smo se z otroki odločili, da si bomo v gozdu piskali prostor, kjer bi se lahko igrali. Odpravili smo se v primestni gozd in primeren prostor poimenovali Naša gozdna igralnica. Prostor se je

Beri več

Taborjenje

Za en teden smo se preizkusili v vlogi tabornikov. Vsako jutro smo ob prepevanju taborniške himne dvignili zastavo. Učili smo se postavljati šotorko, sestaviti preprosta nosila, spoznavali različne vrste vozlov in različne postavitve taborniških ognjev. Ker smo se zelo dobro

Beri več