Zunanji odjemalci kosil

V centralnih kuhinjah Vrtca Velenje pripravljamo kosila tudi za zunanje odjemalce. Število kosil za zunanje odjemalce je omejeno glede na število vpisanih otrok in zmogljivost centralnih kuhinj v enotah Lučka in Tinkara.

Jedilnik je enak navadnemu otroškemu, porcija odraslega kosila pa je dvakratna otroška količina. Cena kosila je 6,92 € z upoštevanim DDV. Plačilo se izvrši na osnovi izdane položnice.

Zunanji odjemalci pridejo prevzet kosilo sami med 12.00 in 15.00 uro. Možna odjemna mesta so v kuhinjah enot: Lučka, Tinkara, Najdihojca in Vrtiljak oz. po dogovoru. Kosila nudimo vsak delovni dan, od ponedeljka do petka.

Odjemalci zunanjega kosila si morajo sami priskrbeti komplet 3 prenosnih posod primernih za toplo hrano in eno posodo za hladne solate. Pred pričetkom sodelovanja morajo odjemalci zunanjega kosila podpisati Izjavo o seznanitvi zagotavljanja mikrobiološke neoporečnosti pripravljene hrane 2 uri od priprave (12.00 – 14.00) ob shranjevanju na sobni temperaturi.

V vrtcu Velenje se vsa hrana pripravlja v skladu smernicami HACCP in smernicami dobre higienske prakse. Zagotavljamo visok nivo notranjega nadzora in vodenja evidenc ter dokumentacije. Temperaturna meja, ki je označena kot varna, je za topla živila 63°C ali več. Hladna živila, ki so bila hranjena na temperaturi hladilnika (5-8°C) ali manj, se pred serviranjem temperirajo na 15-20°C. Jedi, ki vsebujejo jajca, meso ali posamezni večji kosi mesa predstavljajo potencialno tveganje za razvoj mikroorganizmov. Pri slednjih upoštevamo priporočilo 2 ur shranjevanja na sobni temperaturi. To je časovno obdobje, med katerim pripravljena hrana ostaja varna za uživanje, saj je temperatura še vedno v ustreznem območju.

Na podlagi zapisanega zagotavljamo mikrobiološko neoporečnost pripravljenih jedi 2 uri od priprave in razdeljevanja v prenosne posode (12.00 – 14.00) ob shranjevanju na sobni temperaturi. Torej čas, ko pripravljeno kosilo v prenosnih posodah stoji na prevzemnem pultu.

                                                                                                                         

Janja Pohorec, vodja prehrane