Vpis

V mesecu marcu poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta). Točen termin rednih vpisov bomo objavili na spletni strani vrtca pod kategorijo »obvestila«, v prostorih vrtca in v lokalnih medijih. V času rednih vpisov lahko starši oddajo vpisno dokumentacijo  za otroke, ki bodo začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru ali oktobru in bodo takrat tudi dopolnili 11. mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (določilo 20.čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS). Oddelke oblikujemo v skladu z “Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje” (Ur.l. RS 57/97). Pri tem poizkušamo v čim večji meri upoštevati želje staršev. 

Otroke lahko v vrtec vpišete tudi med šolskim letom. V tem primeru  v skladu z zgoraj omenjenimi normativi, otroke razporedimo glede na razpoložljiva prosta mesta v že oblikovanih oddelkih. Vpisno dokumentacijo oddate v vpisni službi Vrtca Velenje (Šlandrova 11a, vhod iz zadnje strani) med 6:00 in 14:00 uro, ob sredah pa do 16:00 ure (odmor med 8:30 in 9:00). Vlogo med šolskim letom lahko oddate največ mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec. 

Več informacij

vrtec velenje eko zelen

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

bo potekal od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020, med 7.00 in 16.00,

v pisarni enote Vrtiljak (Cesta talcev 20, Velenje). Vhod je s strani parkirišča, desno od kuhinje.

 

Vlogo za vpis otroka v vrtec in Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko dobite na spletni strani vrtca http://www.vrtec-velenje.si ali na mestu samega vpisa.

S seboj prinesite podatke  o vašem otroku in podatke staršev (emšo številke, naslovi, telefonske številke, na katere ste dosegljivi). V kolikor si boste vpisno dokumentacijo natisnili s spletne strani vrtca, je potrebno izpolniti Vlogo za vpis otroka v vrtec ter dva izvoda (enostarševske družine) oz. tri izvode Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca (ki jih podpišeta oba starša).

V kolikor želite vpisati otroka v izmenski program, prinesite s seboj potrdilo delodajalca, da je vaše delo izmensko. Velja za oba starša.

Prav tako je pri oddaji vpisne dokumentacije potrebno predložiti naslednje dokumente:

  • potrdilo o stalnem prebivališču (oba starša in otrok, ki se vpisuje v vrtec),
  • potrdilo o začasnem prebivališču za tujce (oba starša in otrok, ki se vpisuje v vrtec),
  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi, potrdilo o opravljanju dejavnosti (oba starša) ali potrdilo o šolanju (starši),
  • enostarševske družine: kopija dokazila o preživnini, prejemanju pokojnine ali dokazila o vložitvi zahtevka o dodelitvi otroka in določitvi višine preživnine,
  • kopijo rojstnega lista (za vse otroke iz družine).

Kot dokazilo, da ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta, je zaželeno, da pri oddaji vpisne dokumentacije priložite tudi kopijo prve strani odločbe o starševskem dopustu. Navedeno bo omogočilo hitrejše ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis.

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2019/2020 in vaš otrok ni bil sprejet v vrtec, morate ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec. Za otroke, ki že obiskujejo naš vrtec, ni potrebno oddajati nove vpisne dokumentacije. Vpis v vrtec velja do izpisa.

V omenjenem terminu (16.3.-27.3.2020) vpisujemo otroke, ki se bodo v vrtec vključili v mesecu septembru ali oktobru in bodo takrat izpolnjevali starostni pogoj (dopolnjenih 11 mesecev starosti), starši pa ne boste več uveljavljali pravice do starševskega dopusta.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonskih številkah:

05 908 64 28, 051 650 821 – Jana Flego   in   05 908 64 20, 041 313 031 – Mateja Lipičnik.