Vpis

Vsako leto aprila poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta).Točen termin rednih vpisov bomo objavili na spletni strani vrtca pod kategorijo »obvestila«, v prostorih vrtca in v lokalnih medijih. V času rednih vpisov lahko starši oddajo vpisno dokumentacijo  za otroke, ki bodo začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru ali oktobru in bodo takrat tudi dopolnili 11. mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (določilo 20.čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS). Oddelke oblikujemo v skladu z “Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje” (Ur.l. RS 57/97). Pri tem poizkušamo v čim večji meri upoštevati želje staršev. 

Otroke lahko v vrtec vpišete tudi med šolskim letom. V tem primeru  v skladu z zgoraj omenjenimi normativi, otroke razporedimo glede na razpoložljiva prosta mesta v že oblikovanih oddelkih. Vpisno dokumentacijo oddate v vpisni službi Vrtca Velenje (Šlandrova 11a, vhod iz zadnje strani) med 6:00 in 14:00 uro, ob sredah pa do 16:00 ure (odmor med 8:30 in 9:00). Vlogo med šolskim letom lahko oddate največ mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec. 

Več informacij

vrtec velenje eko zelen

vabi k

VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

  

Vpis bo potekal od 3.4.2017 do 14.4.2017,

med 7:00 in 16:00 uro, 

v zbornici enote Vrtiljak (Cesta Talcev 20, Velenje).

 

Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko dobite na spletni strani vrtca http://www.vrtec-velenje.si/

ali na mestu samega vpisa. S seboj prinesite podatke  o vašem otroku in podatke staršev (emšo številke, naslovi, telefonske številke na katere ste dosegljivi). V kolikor želite vpisati otroka v izmenski program, prinesite s seboj potrdilo delodajalca, da je vaše delo izmensko. Velja za oba starša.

 

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2016/2017 in vaš otrok ni bil sprejet v vrtec, morate ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec. 

Za otroke, ki že obiskujejo naš vrtec ni potrebno oddajati nove dokumentacije. Vpis v vrtec velja do izpisa.

  

Dodatne informacije so vam na voljo na številkah:

05 908 64 28, 051 650 821 (Jana) in  

05 908 64 20, 041 313 031 (Mateja).

 

Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

 

 

Uprava Vrtca Velenje