Prednostna naloga

Ker je letošnje leto EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE, smo se osredotočili na vsebine, ki so še posebej v predšolskem obdobju izjemnega pomena.

•Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe v kateri živimo. Obdaja nas povsod: v domovih, stavbah naših vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč.

•Dediščina pa niso le najdbe, dolgočasni zidovi in zaprašena umetnost, temveč njen vonj veje iz tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi naših dedkov in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo.

•Kulturna dediščina nas povezuje v svoji raznolikosti. Zahvaljujoč tehnološkemu razvoju in internetu je danes veliko bolj dostopna kot kdaj koli prej!

•Koordinator evropskega leta kulturne dediščine v Sloveniji je Ministrstvo RS za kulturo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine ter drugimi deležniki na državni in lokalni ravni. K sodelovanju so bili povabljeni vsi javni zavodi s področja kulture, izobraževanja ter druge inštitucije, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino: muzeji, arhivi, knjižnice, strokovna združenja, šole, univerze itd. Sodelovanje je odprto tudi za organizacije civilne družbe in posameznike, ki podpirajo tematske cilje tega leta, ali želijo izvedeti kaj več o evropski razsežnosti naše kulturne dediščine.

 

Prednostna naloga v šolskem letu 2018/19 bo potekala pod naslovom:

ZAVRTIMO ČAS NAZAJ

 

CILJI:

  • Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo.
  • Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo.
  • Otroci spoznavajo domači kraj in se seznanjajo s tem, kako so ljudje tod živeli in delovali v prejšnjih časih.
  • Navdušiti otroke za kulturno dediščino, jo negovati in ohranjati.