Prednostna naloga

Prednostna naloga v šolskem letu 2015/16 bo potekala pod naslovom:

GLASBA SI S PLESOM ROKÓ PODAJA

Povezujemo elemente Eko vrtca, Zdravega vrtca, Fit vrtca, Gozdnega vrtca in NTC učenja.

Cilj, ki jim bomo sledili na vseh področjih dejavnosti in na vseh področjih otrokovega razvoja :

 • Omogočati raznolike priložnosti za doživljanje in pridobivanje izkušenj.
 • Prisluhniti otrokom, njihovim občutjem, idejam, teorijam.
 • Omogočati bogato izkušenjsko okolje, kjer bo otrok našel priložnosti za učenje.
   

Cilji, ki bodo usmerjali naše delo:

 • Omogočati udejanjanje ustvarjalnih potencialov v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju umetniškega sveta.
 • Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.
 • Razvijati zavest za zdrav življenjski slog – poudarek na omogočanju in spodbujanju gibalne dejavnosti otrok.
 • Vsakodnevno vnašanje elementov, ki omogočajo raziskovanje, budijo domišljijo in spodbujajo razvoj ustvarjalnosti.

Nadaljujemo tudi z izvajanjem usmeritev, v okviru prednostnih nalog preteklih let.

 • ozaveščati otroke, da smo povezani z naravo, da smo od nje odvisni in da smo zanjo tudi odgovorni,
 • ozaveščati zaposlene in starše, da z lastnim vzgledom in odgovornim ravnanjem največ prispevajo k vzgoji za odgovorno ravnanje otrok,
 • spodbujati k izražanju občutij, izkušenj, idej, teorij, razlag, zamisli in mnenj na verbalni ravni in skozi druge »jezike« izražanja,
 • vnašati elemente NTC-učenja v vsakodnevno vzgojno prakso,
 • skrbeti za profesionalno in osebnostno rast zaposlenih in dvigati raven kakovosti dela v vrtcu.