Otroci s posebnimi potrebami

Vsak izmed nas je svojevrstna oseba. Razlikujemo se v razmišljanjih, v vsakdanjih odzivih, kljub temu pa kot družba lahko delujemo usklajeno. Razlike med nami nas bogatijo in nam dajejo številne priložnosti, da se drug od drugega učimo in sprejemamo medsebojno različnost. Otrok preko raznolikosti spoznava, da ima vsak posameznik svoje potrebe in da na isto situacijo ne odreagiramo vsi enako, hkrati pa se krepi njegov socialni čut za sočloveka.

V naše oddelke so tako vključeni tudi tisti otroci, ki imajo posebne potrebe morebiti pri celostnem razvoju ali le na nekaterih specifičnih področjih. Programi za otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so torej namenjeni otrokom, ki so z odločbo ZRSŠ usmerjeni v program, ki se izvaja v rednem oddelku. Strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, za vsakega otroka posebej pripravi, spremlja izvajanje in evalvira individualizirani program. Dodatno strokovno pomoč v ali izven oddelka izvaja vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč. Vzgojitelji za dodatno strokovno pomoč so strokovnjaki (specialni pedagogi, socialni pedagogi, logopedi, surdopedagogi…), ki so z omenjeno odločbo otrokom dodeljeni z namenom premagovanja primanjkljajev, ovir oz. motenj, in sicer največ dve uri na teden. Poleg individualne pomoči otrok dobi tudi svetovalno storitev, ki je namenjena ustvarjanju inkluzivnega, podpornega okolja otroku. Glede na odločbo je lahko v oddelkih manjše število otrok od predpisanega.

Kdo vse so otroci s posebnimi potrebami in kako začeti postopek usmerjanja otroka, si lahko preberete TUKAJ

 

Za več informacij se obrnite na svetovalni delavki:

  • Jana Flego, 051 650 821, za OE Tinkara in OE Vrtiljak;
  • Mateja Lipičnik, 041 313 031, za OE Lučka in OE Najdihojca.