Obrazci

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

*Obrazci bodo dodani naknadno.

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020

*Obrazec bo dodan naknadno. 

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

VLOGA za vpis otroka v vrtec 2018-2019

POGODBA o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca 

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/2019

VLOGA prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2018-2019

 

ZDRAVNIŠKO POTRDILO

Zdravniško potrdilo ob vstopu otroka v Vrtec Velenje

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Izpisnica (pdf)

Izpisnica (doc)

 

ODSOTNOST OTROKA IZ VRTCA ZARADI BOLEZNI

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (doc)

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (pdf)

 

SPREMEMBA NASLOVA

Sprememba naslova (doc)

Sprememba naslova (pdf)