Obrazci

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Vloga za vpis otroka v vrtec 2017-2018.pdf

Vloga za vpis otroka v vrtec 2017-2018.doc

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in Vrtca Velenje 2017/2018.pdf

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/2018

VLOGA – prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2017-2018. doc

VLOGA – prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2017-2018. pdf

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

Vloga za vpis otroka v vrtec 2016-2017.pdf

Vloga za vpis otroka v vrtec 2016-2017.doc

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca 2016-2017.doc

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca 2016-2017.pdf

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017

VLOGA – prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2016-2017.pdf

VLOGA – prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2016-2017.doc

 

ZDRAVNIŠKO POTRDILO

Zdravniško potrdilo ob vstopu otroka v Vrtec Velenje

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Izpisnica (pdf)

Izpisnica (doc)

 

ODSOTNOST OTROKA IZ VRTCA ZARADI BOLEZNI

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni.doc

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni.pdf

 

SPREMEMBA NASLOVA

Sprememba naslova.doc

Sprememba naslova.pdf