“CICIBAN IN ČEBELA”

Čebelica leti z neba, 

leti leti vse niže, 

vse niže in vse bliže 

čebelica leti z neba.  (Oton Župančič)