Cirkovce

Oddelek vrtca v katerem izvajamo poldnevni program gostuje v stari šoli  v središču naselja. Vaško okolje omogoča otrokom, da z raziskovanjem spoznavajo svet, bližnjo okolico ter se vključujejo v življenje lokalne skupnosti. S prevozi v dolino poskrbimo, da so otroci povezani tudi z ostalimi vrtci in da se udeležujejo raznovrstnih prireditev.
 
Vrtec Cirkovce
Škalske cirkovce 11
Telefon : (03) 589 36 64

Odgovorna vodja: Marina Es

Telefon: 03 898 24 03; 051 649 210
e-pošta: tinkara@vrtec-velenje.si