Delovno mesto Vzgojitelj predšolskih otrok

Zahtevana izobrazba po Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok (UL RS, št. 92/2012).

Trajanje zaposlitve: določen čas, 6 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: ne

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni

Vrsta prijave: kandidat naj posreduje po pošti pisno vlogo za zaposlitev