Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci, stroške zanje pa krijejo starši. Ker je ponudba obogatitvenih dejavnosti, ki jih nudi vrtec in so za starše brezplačne, zelo pestra, ne ponujamo večjega števila dodatnih dejavnosti. V okviru dodatnih dejavnosti vrtec ponuja: