Enote

Vrtec Velenje skupaj obiskuje 1366 otrok po različnih lokacijah v Velenju. Celoten vrtec vodi ravnateljica Nataša Doler, s sedežem na Šlandrovi 11a, Velenje. Vrtec  je razdeljen na štiri organizacijske enote:

OE TINKARA vodi pomočnica ravnateljice Marina Es, sestavljena pa je iz štirih enot:

PČ-TINKARA, 9.9.2015

 

 

 

 

 

   OE NAJDIHOJCA vodi pomočnica ravnateljice Andreja Popržen, sestavljena pa je iz dveh večjih enot:

PČ-NAJDIHOJCA- 9.9.2015

 

 

 

 

 

 

OE VRTILJAK vodi pomočnica ravnateljice Maja Skaza, sestavljena pa je iz treh enot:

PČ-VRTILJAK-9.9.2015

 

 

 

 

 

OE LUČKA vodi pomočnica ravnateljice Darja Jamnikar, sestavljena pa je iz treh enot:

PČ-LUČKA, 9.9.2015

 

 

 

 

 

 

UPRAVA

PČ- UPRAVA- 9.9.2015

 

 

 

 

SVETOVALNA SLUŽBA

V svetovalni službi Vrtca Velenje sta pedagoginji:

  • Jana Flego s sedežem v enoti Vrtiljak (Cesta Talcev 20),  ki pokriva OE Vrtiljak in OE Tinkara in
  • Mateja Lipičnik s sedežem v enoti Lučka (Kardeljev trg 12), ki pokriva OE Lučka in OE Najdihojca. 

Dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami izvaja mobilna specialna pedagoginja  Zdenka Abramovič (s sedežem v enoti Lučka), pomagajo pa nam tudi zunanji izvajalci (surdopedagogi, logopedi, socialni in specialni pedagogi).