Čebelica

Vrtec stoji na vzpetini na Konovem, odmaknjen od mestnega hrupa in vrveža, z odprtim razgledom na vse strani. Bližina gozda, travnikov in kmetij omogoča neposreden stik z naravo. V enoti sta na novo urejeni dve dodatni igralnici, v katerih sta skupini prvega starostnega obdobja, v drugih dveh igralnicah pa sta skupini drugega starostnega obdobja. Skrbimo za  povezovanje vrtca s krajevno skupnostjo in drugimi vrtci.
 
Vrtec Čebelica
Konovska cesta 21
Telefon: (03) 586 80 13 

 
 
Odgovorna vodja: Darja Jamnikar
Telefon: (03) 898 24 52, 051 649 562
e-pošta: lucka@vrtec-velenje.si