Cirkovce

Oddelek vrtca, v katerem izvajamo poldnevni program, gostuje v prenovljeni šoli v središču naselja. Vaško okolje omogoča otrokom, da z raziskovanjem spoznavajo svet, bližnjo okolico, ter se vključujejo v življenje lokalne skupnosti. S prevozi v dolino poskrbimo, da so otroci povezani tudi z ostalimi vrtci in da se udeležujejo raznovrstnih prireditev.
 
Vrtec Cirkovce
Škalske Cirkovce 11
Telefon : (03) 589 36 64
 

 

Odgovorna vodja: Marijana Ferenc
Telefon: (03) 898 24 05; 051 649 210
e-pošta : tinkara@vrtec-velenje.si