Jakec

Vrtec je oddaljen od mestnega vrveža. Okolje nudi otrokom bogate izzive in pristen stik z naravo. Odlikujejo ga prijazne, svetle igralnice, večnamenski prostor in veliko igrišče. Vrtec sprejme do sedemdeset otrok. Značilno za to enoto je, da  živijo v njej otroci v starostno heterogenih oddelkih. 
Strokovne delavke skrbijo za bogate in raznolike spodbude, ki zagotavljajo otrokom aktivno učenje.  Pogosto se povezujemo z Osnovno šolo, ki je v neposredni bližini, z Zvezo prijateljev mladine v krajevni skupnosti in z Zvezo tabornikov.
 
Vrtec Jakec
Pohorskega Bataljona 14
Telefon : (03) 586 62 60

 
Odgovorna vodja: Marijana Ferenc
Telefon: (03) 898 24 05; 051 649 210
e-pošta : tinkara@vrtec-velenje.si