Enota Lučka

Enota Lučka je bila zgrajena v novem središčnem jedru Kardeljeve ploščadi leta 1981. V naši enoti je devet oddelkov za otroke stare od enega do šest let, dva starejša oddelka delujeta na OŠ Šalek. Posebnost enote sta izmenska oddelka, v katera so vključeni otroci, ki potrebujejo varstvo tudi v popoldanskem času.
Prostori v vrtcu so veliki in svetli ter domiselno dopolnjeni s kotički. Večnamenski prostor je namenjen organizaciji praznovanj, izobraževanj, predstav, razstav in rekreativnih dejavnosti.
V Lučki se še posebej posvečamo ponudbi spodbud za udejstvovanje otrok v dejavnostih s področja umetnosti, še posebno na likovnem področju. Naši otroci s svojimi izdelki sodelujejo na različnih natečajih in razstavah, kjer za svoja dela vsako leto prejemajo priznanja in pohvale.

Odgovorna vodja: Vesna Koren
Telefon: (03) 898 24 52; 051 649 562
E-pošta: lucka@vrtec-velenje.si