Lučka

Enota Lučka je bil zgrajen v novem središčnem jedru Kardeljeve ploščadi leta 1981. V naši enoti je petnajst oddelkov za otroke stare od enega do pet let, dva starejša oddelka delujeta v OŠ Livada in dva oddelka na OŠ Šalek. Posebnost enote so izmenski oddelki, v katere so vključeni otroci, ki potrebujejo varstvo tudi v popoldanskem času.
Prostori v vrtcu so veliki in svetli ter domiselno dopolnjeni s kotički. Večnamenski prostor je namenjen organizaciji praznovanj, izobraževanj, predstav, razstav in rekreativnih dejavnosti.
V Lučki se še posebej posvečamo ponudbi spodbud za udejstvovanje otrok v dejavnostih s področja umetnosti, še posebno na likovnem področju. Naši otroci s svojimi izdelki sodelujejo na različnih natečajih in razstavah, kjer za svoja dela vsako leto prejemajo priznanja in pohvale.
 
Vrtec Lučka
Kardeljev trg 12
Telefon: (03) 898 24 52

 
Odgovorna vodja: Darja Jamnikar
Telefon: (03) 898 24 52; 051 649 562
e-pošta : lucka@vrtec-velenje.si