Vrtiljak

Razgibana zgradba stoji ob reki Paki na Cesti Talcev 20. Obdana je z velikim  igriščem, ki nudi otrokom pestre možnosti in izzive za lastno uveljavljanje, zadovoljevanje interesov, potreb in želja. Vrtec ima šestnajst velikih, svetlih igralnic, ki so opremljene z različnimi kotički za spodbujanje otrokovega razvoja.  
Po vpisu večjega števila otrok, smo skupaj z MO Velenje zagotovili prostor za en  oddelek najstarejših otrok na OŠ Antona Aškerca, kjer so nas prijazno sprejeli.
Središče dogajanja sta oba večnamenska prostora, kjer se poleg dnevnih gibalnih dejavnosti odvijajo tudi skupne aktivnosti in prireditve. S strokovnostjo, izkušnjami in ustvarjalnostjo skrbimo za varno in spodbudno okolje, otrokom pa zagotavljamo kvalitetno bivanje v vrtcu.
 
Vrtec Vrtiljak
Cesta Talcev 20
Telefon: (03) 898 24 32

 
Odgovorna vodja: Maja Skaza
Telefon: (03) 898 24 32; 051 650 828
e-pošta: vrtiljak@vrtec-velenje.si
 
ENOTA-VRTILJAK-zemljevid