Fit je treba bit

Gibamo, gibamo, gibamo …

Za zdrav duh v zdravem telesu smo skrbeli z gibanjem v telovadnici, po hodniku, igralnici in na prostem. Skozi celotno leto smo reševali gibalne izzive in razvijali naše gibalne sposobnosti. Za zaključek pa smo na vadbeno uro povabili še naše starše in jim pokazali, kaj vse že znamo.