Knjige – takšne in drugačne

V tednu pred kulturnim praznikom smo se veliko pogovarjali o knjigah, kako ravnamo z njimi, kdo napiše knjige in nariše ilustracije. Naredili smo si kazalke in vsak svojo knjigo. Veliko smo poslušali pravljice in deklamacije, ki nam jih je brala vzgojiteljica. Postali pa smo tudi pravi umetniki in narisali našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna.