KO DRUGAČNOST SPREGOVORI…

Ko sprejmemo različnost, ne izgubimo sebe, ampak dobimo drugega v dar. 

Otroke v ta namen preko različnih dejavnosti navajamo na strpnost in sočutje do bližnjega, spodbujamo in krepimo socialne stike in nematerialne vrednote. 

Našemu povabilu se je prijazno odzval Žigov dedek ki je brez spodnje okončine. Seznanil nas je z različnimi pripomočki za pomoč pri hoji in nam je pokazal nadomestno nogo-protezo. Z zanimanjem smo prisluhnili njegovi zgodbi. Otroci so ob zgodbi prehajali skozi zelo mešane občutke in prav veliko je bilo ob zaključku takšnih, ki mu je pomagalo obleči nogavice in namestiti protezo. Na koncu sta se nama  pridružila še na športnem igrišču. 

HVALA  dedku in Žigu ter babici za nova spoznanja in nepozabno dopoldne.