KONCERT UBRANIH SRAK

Letos so nas prvič obiskale ” Ubrane srake” in nam pripravile praznični koncert.