Kontakti

Tajništvo
Meta Potočnik03 898 24 00tajnistvo@vrtec-velenje.si
Ravnateljica
Nataša Doler03 898 24 04natasa.doler@vrtec-velenje.si
Pomočnice ravnateljice
OE Najdihojca
Andreja Popržen03 898 24 22
051 650 368
najdihojca@vrtec-velenje.si
OE Lučka
Darja Jamnikar03 898 24 52
051 649 562
lucka@vrtec-velenje.si
OE Tinkara
Marijana Ferenc03 898 24 05
051 649 210
tinkara@vrtec-velenje.si
OE Vrtiljak
Maja Skaza03 898 24 32
051 650 828
vrtiljak@vrtec-velenje.si
Vpisi, obračuni položnic
Alenka Rozman03 898 24 02alenka.rozman@vrtec-velenje.si
Polonca Žlebnik Arlič03 898 24 10polona.zlebnik@vrtec-velenje.si
051 645 030obracun.poloznic@vrtec-velenje.si
Organizatorica prehrane
Ajda Oblak051 370 314ajda.oblak@vrtec-velenje.si
Organizatorica ZHR
Petra Sovič03 898 24 24
051 649 526
petra.sovic@vrtec-velenje.si
Svetovalna služba
Mateja Lipičnik05 908 64 20
041 313 031
mateja.lipicnik@vrtec-velenje.si
Anja Knez03 777 93 45
065 556 890
anja.knez@vrtec-velenje.si
Jana Flego05 908 64 28
051 650 821
jana.flego@vrtec-velenje.si
Vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo
Sara Klokočovnik051 649 213dsp@vrtec-velenje.si
sara.klokocovnik@vrtec-velenje.si

Kontakti enot

ORGANIZACIJSKA ENOTA LUČKA
enotanaslovtel. štev.
LUČKAKardeljev trg 12kuhinja: 03 898 24 53
izmenska sk.: 031 281 003
Oddelka na OŠ Livada
Efenkova cesta 60041 812 487
Oddelka na OŠ Šalek
Šalek 87031 713 323
ENCI BENCIKardeljev trg 205 908 64 25
051 370 372
ČEBELICAKonovska cesta 2103 586 80 13
041 566 223
ORGANIZACIJSKA ENOTA NAJDIHOJCA
enotanaslovtel. štev.
NAJDIHOJCAPrešernova cesta 3kuhinja: 03 898 24 23
razvojni odd.: 051 338 671
Vila MojcaCesta Borisa Kraigherja 5051 370 363
Oddelka na OŠ GŠVodnikova 3051 611 933
CICIBANKoželjskega ulica 8kuhinja: 03 898 24 62
zbornica: 03 898 24 63
ORGANIZACIJSKA ENOTA TINKARA
enotanaslovtel. štev.
TINKARAŠlandrova cesta 11akuhinja: 03 898 24 43
zbornica: 03 898 24 03
JAKECCesta Pohorskega bataljona 1403 586 62 60
JURČEKŠkale 13803 589 36 67
Oddelek na POŠ ŠkaleŠkale 85065 557 142
CIRKOVCEŠkalske Cirkovce 11051 328 103
ORGANIZACIJSKA ENOTA VRTILJAK
enotanaslovtel. štev.
VRTILJAKCesta talcev 20kuhinja: 03 898 24 33
dežurna igr.: 051 370 339
Oddelek na OŠ AAJenkova cesta 2051 650 343
SONČEKArnače 2vrtec: 03 898 42 41
Tilnov dom: 041 531 751
MLINČEKVinska Gora 31 dkuhinja: 03 777 93 44
dežurna igr.: 031 287 187