Kultura z nami živi

Otroci so ugotavljali, kaj vse je kultura in na to temo izdelali plakat. Prišli so do spoznanja, da kultura ni samo lepo obnašanje in vedenje, ampak tudi naša zgodovina, domovina, običaji in navade, kulturne prireditve, ustanove, naše knjige, lepe pesmi … Spoznali so največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, poslušali njegove poezije, ilustrirali Povodnega moža in narisali njegov portret. Ob kulturnem prazniku smo organizirali razstavo in priredili proslavo, ki se je pričela slovesno s Prešernovo Zdravljico. Otroci so se naučili pesem o domovini, jo asociativno narisali s simboli, obiskali knjižnico, galerijo… Kultura je resnično z nami!