Kulturni dnevi v vrtcu

Veliko smo se pogovarjali o Francetu Prešernu in njegovem življenju.  Prebirali  smo njegovo poezijo in tudi sami postali “pesniki”: rimali smo besede, uprizarjali ples Povodnega moža in Urške, pisali s peresom itd.  Za zaključek pa smo postavili razstavo naših likovnih del.