Na kmetijo Potočnik

…smo se odpeljali z avtobusom. Skozi okno smo opazovali ceste, železniške proge, jezera, dimnike, stolpnice, prepade… in si zraven veselo zapeli. Ob prihodu na kmetijo smo si najprej ogledali kokoši, konja na svojem velikem travniškem kraljestvu in nato še hlev s kravami, telički, bikom, zajcem in kozo. Zelo zanimiva se nam je zdela molzna naprava, ki se čisti in molze mleko kar sama (roboti pa res veliko znajo!).

Po mlečni malici (domačem jogurtu in kruhu) smo kramljali z otroki iz vrtca Pesje, s katerimi smo preživeli zanimivo dopoldne.

Se srečamo še kdaj!