Obisk vezilj “Spominčice”

V sredo so nas obiskale vezilje in v telovadnici pripravile razstavo prtičkov in torbic z vezenimi otroškimi motivi. Tudi vezle so motive, ki so otrokom blizu, hkrati pa so lahko otroci preizkusili to spretnost. Prtičke, ki so izvezle ta dan, so nam podarile v spomin.

Hvala za prijetno druženje in novo izkušnjo, katere smo bili deležni otroci in strokovni delavci.