Obrazci

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

(obrazce odprite v novem zavihku – desni klik na miški in izberite omenjeno možnost odpiranja v novem zavihku)

Vloga za vpis otroka v vrtec 2022-2023

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca – 2022/2023

Zdravniško potrdilo ob vstopu otroka v Vrtec Velenje

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2022/2023

VLOGA za prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje-2022-2023

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

(obrazce odprite v novem zavihku – desni klik na miški in izberite omenjeno možnost odpiranja v novem zavihku)

Vloga za vpis otroka v vrtec 2021-2022

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca 2021-2022

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022

Vloga za prestavitev otroka v drugo enoto ali program Vrtca Velenje 2021-2022

 

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 

* Izpolnjeno vlogo oddate na pristojen Center za socialno delo mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec.

Vloga za znižano plačilo vrtca 

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Izpisnica (PDF)

Izpisnica (doc)

 

ODSOTNOST OTROKA IZ VRTCA ZARADI BOLEZNI

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (doc)

 

SPREMEMBA NASLOVA

Sprememba naslova (doc)

 

Pošiljanje položnic po e-pošti

Pošiljanje položnic po e-pošti (dopis za starse) pdf

IZJAVA STARŠEV ZA PREJEMANJE RAČUNOV PO E-POŠTI 2022