Obrazci

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Vloga za vpis otroka v vrtec 2020-2021

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca 2020-2021

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021

VLOGA – prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2020-2021

VLOGA – prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2020-2021.pdf

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

VLOGA za vpis otroka v vrtec 2019-2020

POGODBA o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020

VLOGA – prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2019-2020

 

ZDRAVNIŠKO POTRDILO

Zdravniško potrdilo ob vstopu otroka v Vrtec Velenje

 

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC

Izjava staršev (NIJZ; Covid – 19)

 

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 

* Izpolnjeno vlogo oddate na pristojen Center za socialno delo mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec.

Vloga-za-znižano-plačilo-vrtca 

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Izpisnica (pdf)

Izpisnica (doc)

 

ODSOTNOST OTROKA IZ VRTCA ZARADI BOLEZNI

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (doc)

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (pdf)

 

SPREMEMBA NASLOVA

Sprememba naslova (doc)

Sprememba naslova (pdf)