Obrazci

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

(obrazce odprite v novem zavihku – desni klik na miški in izberite omenjeno možnost odpiranja v novem zavihku)

Vloga za vpis otroka v vrtec 2021-2022

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca 2021-2022

Zdravniško potrdilo ob vstopu otroka v Vrtec Velenje

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022

Vloga za prestavitev otroka v drugo enoto ali program Vrtca Velenje 2021-2022

 

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC

Izjava staršev (NIJZ; Covid – 19)

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Vloga za vpis otroka v vrtec 2020-2021

Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca 2020-2021

Zdravniško potrdilo ob vstopu otroka v Vrtec Velenje

 

PRESTAVITEV OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021

Vloga za prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2020-2021

 

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 

* Izpolnjeno vlogo oddate na pristojen Center za socialno delo mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec.

Vloga za znižano plačilo vrtca 

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Izpisnica (doc)

Izpisnica (pdf)

 

ODSOTNOST OTROKA IZ VRTCA ZARADI BOLEZNI

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (doc)

 

SPREMEMBA NASLOVA

Sprememba naslova (doc)

 

POTRDILO DELODAJALCA (NUJNO VARSTVO)

Potrdilo delodajalca

NUJNO VARSTVO – OBRAZEC ZA PRIJAVO

Prijava za nujno varstvo (18. – 22. 1. 2021)