OBVESTILO O MOŽNOSTI PRESTAVITE OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020

Spoštovani starši.

 

Šolsko leto je šele dobro na polovici, a počasi že razmišljamo o oddelkih za prihajajoče šolsko leto 2019/2020. V kolikor želite, da se vaš otrok s 1.9.2019 prestavi v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje, vas prosimo,  da izpolnite Vlogo za prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020, ki jo lahko dobite pri: vzgojiteljih vašega otroka, vodjah enot, svetovalnima delavkama in na spletni strani Vrtca Velenje. Izpolnjeno vlogo oddate vzgojiteljem ali na upravi vrtca.

Vaše zabeležene želje bomo upoštevali le, če boste pravočasno oddali v celoti izpolnjeno vlogo in sicer do 29.3.2019.

Vloge, ki bodo prejete kasneje, ne bodo več prednostno obravnavane. Prednost pri prestavitvi v oddelke na šolah bodo imeli otroci iz enote, h kateri spadajo oddelki na posamezni šoli.

V kolikor sprememb ne želite, vam ni potrebno izpolniti nobenega obrazca, saj je otrok v vrtec vključen do izpisa.

Več informacij: 05 908 64 28, 051 650 821 (Jana Flego)

Z lepimi pozdravi,

Uprava Vrtca Velenje