OBVESTILO O MOŽNOSTI PRESTAVITE OTROKA V DRUGO ENOTO ali DRUG PROGRAM Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši.

Šolsko leto je šele dobro na polovici, a počasi že razmišljamo o oddelkih za prihajajoče šolsko leto 2020/2021. V kolikor želite, da se vaš otrok s 1.9.2020 prestavi v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje, vas prosimo,  da izpolnite Vlogo za prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021, ki jo lahko dobite pri vzgojiteljih vašega otroka, pri vodjah enot in na spletni strani Vrtca Velenje. Izpolnjeno vlogo oddate vzgojiteljem ali na upravi vrtca.

Vaše zabeležene želje bomo upoštevali le, če boste pravočasno oddali v celoti izpolnjeno vlogo in sicer do 20.3.2020.

Vloge, ki bodo prejete kasneje, ne bodo več prednostno obravnavane. Prednost pri prestavitvi v oddelke na šolah bodo imeli otroci iz enote, h kateri spadajo oddelki na posamezni šoli.

V kolikor sprememb ne želite, vam ni potrebno izpolniti nobenega obrazca, saj je otrok v vrtec vključen do izpisa.

Z lepimi pozdravi,

Uprava Vrtca Velenje