PIKAST POZDRAV

Navijali smo si ušesa in naša usta so se raztegnila v velik pikast nasmeh.