Pikino slovo

Pika se je poslovila, čudovite spomine v nas je pustila.