Pravice otrok

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država enake možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo,veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na posameznih področjih. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire, drugačnosti, ki jo omogoča organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS).