Prednostna naloga

V šolskem letu 2020/21 nadaljujemo s prednostno nalogo:

PIKA NOGAVIČKA IN PRIJATELJICE LUTKE

Povezujemo elemente Eko vrtca, Zdravega vrtca, Fit pedagogike, Gozdnega vrtca in NTC učenja.

Cilj, ki mu bomo sledili na vseh področjih dejavnosti in na vseh področjih otrokovega razvoja:

  • Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.

Nadaljujemo tudi z izvajanjem usmeritev v okviru prednostnih nalog preteklih let.

  • ozaveščati otroke, da smo povezani z naravo in da smo del družbe, da smo od njiju odvisni in zanju tudi odgovorni,
  • ozaveščati zaposlene in starše, da z lastnim zgledom in odgovornim ravnanjem največ prispevajo k vzgoji za odgovorno ravnanje otrok,
  • spodbujati k izražanju občutij, izkušenj, idej, teorij, razlag, zamisli in mnenj na verbalni ravni in skozi druge »jezike« izražanja,
  • skrbeti za profesionalno in osebnostno rast zaposlenih in dvigati raven kakovosti dela v vrtcu.