Premestitve med enotami

OBVESTILO O MOŽNOSTI PRESTAVITVE OTROKA V DRUGO ENOTO ALI DRUG PROGRAM VRTCA VELENJE

za šolsko leto 2019/2020

 

Spoštovani starši.

Šolsko leto je šele dobro na polovici, a počasi že razmišljamo o oddelkih za prihajajoče šolsko leto 2019/2020. V kolikor želite, da se vaš otrok s 1.9.2019 prestavi v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje, vas prosimo,  da izpolnite Vlogo za prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020, ki jo lahko dobite pri: vzgojiteljih vašega otroka, vodjah enot, svetovalnima delavkama in na spletni strani Vrtca Velenje. Izpolnjeno vlogo oddate vzgojiteljem ali na upravi vrtca.

VLOGA – prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje 2019-2020

Vaše zabeležene želje bomo upoštevali le, če boste pravočasno oddali v celoti izpolnjeno vlogo in sicer do 29.3.2019.

Vloge, ki bodo prejete kasneje, ne bodo več prednostno obravnavane. Prednost pri prestavitvi v oddelke na šolah bodo imeli otroci iz enote, h kateri spadajo oddelki na posamezni šoli.

V kolikor sprememb ne želite, vam ni potrebno izpolniti nobenega obrazca, saj je otrok v vrtec vključen do izpisa.

Več informacij: 05 908 64 28, 051 650 821 (Jana Flego)

Z lepimi pozdravi,

Uprava Vrtca Velenje