Projekt “V objemu besed”

V ponedeljek, 24. 10. 2016, smo v Vrtcu Velenje pod okriljem Pedagoške fakultete Maribor začeli s projektom V objemu besed. Obiskala nas je promotorka branja, mag. Tilka Jamnik. Gospa Tilka je pozdravila prisotne starše in strokovne delavce, ki sodelujejo v omenjenem projektu. Spregovorila je o pomenu branja, pogovarjanja in časa, ki ga namenimo našim otrokom ob knjigah in slikanicah. Z njenimi besedami: »Branje je dejanje in dajanje ljubezni«. Osredotočila se je predvsem na večkrat spregledano informativno literaturo (poljudne knjige, enciklopedije, kuharske knjige…), na branje na vsakem koraku, branje simbolov, številk… S tem otroke utrjujemo in smo jim vzgled. Hkrati ob tem, ko iščemo informacijo na otrokovo vprašanje skupaj z otrokom, otroku pokažemo pot in mu privzgajamo navade, da bo znal to nekoč narediti tudi sam.