Prosto delovno mesto – Organizator prehrane

14. 10. 2020 smo na spletni strani ZRSZ objavili potrebo po posredovanju kandidatov na prosto delovno mesto – “Organizator prehrane”.

OPIS DEL IN NALOG:

Načrtovanje in vodenje HACCP sistema, načrtovanje in vrednotenje jedilnikov ter dietnih jedilnikov, poznavanje posebnosti dietne prehrane, usklajevanje in vodenje tehničnega osebja, načrtovanje organizacije in logistike delovnih procesov, povezanih s pripravo hrane, izvajanje notranjega nadzora in poznavanje izvajanja javnih naročil, sodelovanje z zunanjimi podpornimi službami in izvajanje drugih nalog po navodilih delodajalca.

Zahtevana strokovna izobrazba:

visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Živilska tehnologija

Trajanje zaposlitve: 

določen čas – 3 meseci

Vrsta zaposlitve: 

polni delovni čas

 Zahtevano znanje jezikov: SLOVENSKI JEZIK

-razumevanje in govorjenje: tekoče

-pisanje: tekoče

Računalniška znanja

urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi pogoji

Kandidati za delovno mesto morajo glede izobrazbe izpolnjevati pogoje iz 6. točke 5. člena Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

ZRSZ je prosto delovno mesto objavil v prostorih Zavoda in na spletnih straneh.

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni

Vrsta prijave kandidatov:  vloga po e–pošti (damjana@vrtec-velenje.si)                          

Kontaktna oseba:

Damjana Polanec

03 898 24 06, damjana@vrtec-velenje.si