Prosto delovno mesto – “Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja”

Z dnem 23. 4. 2021 smo na spletni strani ZRSZ objavili potrebo po posredovanju kandidatov na prosto delovno mesto – “Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja”.

OPIS DEL IN NALOG:

Pomoč vzgojitelju v skupini otrok – pomoč vzgojiteljici v skupini otrok.

Zahtevana strokovna izobrazba:

150 srednja strokovna, srednja splošna, 0112 izobraževanje vzgojiteljev

Trajanje zaposlitve: določen čas – 3 meseci

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevano znanje jezikov: SLOVENSKI JEZIK

-razumevanje in govorjenje: tekoče

-pisanje: tekoče

ZRSZ je prosto delovno mesto objavil v prostorih Zavoda in na spletnih straneh.

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni

Vrsta prijave kandidatov:  vloga po e–pošti (damjana.polanec@vrtec-velenje.si)

Kontaktna oseba:

Damjana Polanec

03 898 24 06, damjana.polanec@vrtec-velenje.si