Prosto delovno mesto

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

8. 10. 2019 smo na spletni strani ZRSZ objavili potrebo po posredovanju kandidatov na prosto delovno mesto – “Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja”.

OPIS DEL IN NALOG:

Pomoč vzgojitelju v oddelku – nadomeščanje bolniške odsotnosti.

Zahtevana strokovna izobrazba:

14099 – Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno.

143 – Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok.

Trajanje zaposlitve: določen čas – 3 mesece.

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevano znanje jezikov: SLOVENSKI JEZIK

-razumevanje in govorjenje: tekoče

-pisanje: tekoče

ZRSZ je prosto delovno mesto objavil v prostorih Zavoda in na spletnih straneh.

Rok za prijavo kandidatov: 8 dni

Vrsta prijave kandidatov:  vloga po e–pošti (jana.blekac@guest.arnes.si)

Kontaktna oseba:

Jana Blekač

jana.blekac@guest.arnes.si