Spoznavanje z matematiko

Prejšnje dni smo se spoznavali z matematiko. Primerjali smo geometrijske like in telesa, ter ugotavljali kakšna je razlika med njimi. S telesi, kot so kvader, kocka, piramida, valj in krogla, se da imenitno igrati, sestavljati razne hiše, stolpe, ograde. Spoznali smo tudi, da so takšna telesa vsepovsod okoli nas. Tudi liki nas obkrožajo, le pogledati moramo. Liki so sestavni del teles, zato smo jih obrisovali in izrezovali. Iz likov smo sestavili robota, rožico, raketo in še marsikaj zanimivega.