Spremembe podatkov

Spremembe podatkov, ki nastanejo med šolskim letom (npr. naslov, sprememba priimka) nam starši sporočite v 8 dneh od nastanka spremembe. Spremembe sporočite tako, da nam na upravo Vrtca Velenje posredujete ustrezen dokument, ki izkazuje novo stanje.

Starši nam lahko dokumente in dokazila posredujete: