Taborniki, to smo mi!

Taborniki so nas naučili veliko novega: potne znake, vozle,  v gozdni igralnici smo zakurili ogenj, izvedli orientacijski pohod ter našli skriti zaklad. Da smo postali čisto pravi taborniki, pa smo morali opravili tudi taborniški krst.