Enote

Tinkara

Šlandrova 11a

Jurček

Škale 138

Jakec

Pohorskega bataljona 14

Cirkovce

Škalske Cirkovce 11

Najdihojca

Prešernova cesta 3

Ciciban

Koželjskega 8

Vila Mojca

Cesta Borisa Kraigherja 5

Vrtiljak

Cesta talcev 20

Sonček

Arnače 2

Mlinček

Vinska Gora 31 d

Lučka

Kardeljev trg 12

Čebelica

Konovska cesta 21

Enci Benci

Kardeljev trg 2

otrok

oddelkov

enot

zaposlenih