Počitniške rezervacije 2020

Spoštovani starši!

V našem vrtcu veljajo za otroke, ki imajo stalno bivališče v MO Velenje, med poletnimi počitnicami ugodnosti, ki jih financira Mestna občina Velenje:

  • V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo ali začasni izpis zaradi počitniške odsotnosti otroka in sicer za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plačajo v višini 50% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Obračun počitniške rezervacije in začasnega izpisa se opravi za vsak počitniški mesec posebej.
  • Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v obeh zaporednih počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 delovnih dni. V tem primeru se staršem upošteva rezervacija v višini 50 % od plačila oskrbnine za mesec avgust.
  • V primeru, da je otrok prisoten neprekinjeno do 5 dni v juliju ali v avgustu, starši plačajo 65 % zneska za posamezni mesec, določenega z odločbo o višini plačila staršev, zmanjšanega za ustrezni delež živil.

Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati najkasneje do 18. junija. To uredijo tako, da na razpredelnici »prijava prisotnosti v času poletnih počitnic«, ki se nahaja pri vzgojiteljici v skupini, označijo (s + in z -), kako bo otrok prisoten v vrtcu med počitniškima mesecema.

V primeru izpisa, ki presega čas počitniških mesecev, se otroka pri ponovnem vpisu razporedi v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

Za otroke, ki imajo stalno bivališče v drugih občinah in obiskujejo Vrtec Velenje, bomo obračunali oskrbnino na način, kot to določa občina, ki je na veljavni odločbi CSD o znižanem plačilu vrtca navedena kot občina za kritje razlike med znižanim plačilom vrtca in ceno programa, v katerega je otrok vključen.

V izogib nesporazumom vas prosimo, da se pravočasno pozanimate na občini vašega stalnega bivališča, kakšne ugodnosti veljajo za plačilo oskrbnine med počitnicami.

Velenje, 10. 6. 2020

Lep pozdrav!

Ravnateljica Vrtca Velenje

Nataša Doler