Biba prvič v vrtcu

BIBA LEZE, BIBA PRIDE,

DA V IGRALNICI SE IGRA.

BIBA LEZE, BIBA GRE,

PO VRTCU VEDNO VEČ SPREHAJA SE.