Bonton na kulturnih prireditvah

Na skupnih dejavnostih za otroke in starše (predvsem obiski predstav) je pogosto opažati neprimerno obnašanje tako otrok kot staršev (pogovarjanje, uporaba mobilnih telefonov, prinašanje hrane v kulturne ustanove, …).

Zaradi tega se je v mesecu januarju v vseh oddelkih drugega starostnega obdobja odvijal projekt na temo “bonton”.

Osredotočili smo se na obnašanje ob obiskih kulturnih ustanov ali kakršnih koli kulturnih prireditev. V okviru vsebine so nastali raznovrstni izdelki, med njimi tudi veliko risbic, ki smo jih uporabili kot pravila oziroma piktograme v naši zloženki Bonton na kulturnih prireditvah.

V veselje nam je, da lahko skupaj z najmlajšimi posežemo v svet kulturnega vedenja.

Bonton 1 – Vrtec Velenje

Bonton 2 – Vrtec Velenje