RDEČE ČEŠNJE RADA JEM…

Na travniku za vrtcem se bohoti majhno drevo. Že od zgodnje pomladi smo opazovali napenjanje popkov in nestrpno opazovali cvetove. Žal jih zaradi odsotnosti nismo videli. Zdaj, ko smo se spet vrnili, nas je češnja obdarila s sladkimi rdečimi plodovi, ki smo si jih prijateljsko razdelili.